Featured Stories

OLIMPIADELE KAUFLAND-Școala Gimnazială Fîrliug -locul 36 în top ”Hărnicuți”

HOTĂRÂRE  Privind aprobarea solicitării de prelungire a  Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile OUG 79/2009 […]

Hotărârea Consiliului Local Fîrliug nr.13 din 09.03.2015

HOTĂRÂRE  Privind aprobarea solicitării de prelungire a  Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile OUG 79/2009 […]

H O T Ă R Â R E Privind desemnarea domnului  consilier  Franț Petru ,   ca preşedinte al  şedinţelor consiliului local Fîrliug, judeţul Caraş Severin, din luna martie 2015 . […]

Hotărârea Consiliului Local Fîrliug nr.12 din 09.03.2015

H O T Ă R Â R E Privind desemnarea domnului  consilier  Franț Petru ,   ca preşedinte al  şedinţelor consiliului local Fîrliug, judeţul Caraş Severin, din luna martie 2015 . […]

Editors' Picks