Featured Stories
Ținând seama de situația prezentă : Expirarea mandatului pentru perioada în care domnul consilier Văran Ion Mugurel  a fost desemnat să conducă şedinţele consiliului local . Având în vedere prevederile […]

Proiect de Hotărâre nr. 7 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fîrliug pentru luna Februarie 2018

Ținând seama de situația prezentă : Expirarea mandatului pentru perioada în care domnul consilier Văran Ion Mugurel  a fost desemnat să conducă şedinţele consiliului local . Având în vedere prevederile […]

Având în vedere: Expunerea de motive la Proiectul de Hotărâre, precum și documentele justificative însoțitoare; Prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul acesteia; Legea nr.7/1996 a cadastrului și […]

HOTĂRÂREA nr. 3 / 19.01.2018 Privind dezlipirea din Cartea Funciară a imobilului LOT 1 aflat în domeniul public al Comunei FÎRLIUG

Având în vedere: Expunerea de motive la Proiectul de Hotărâre, precum și documentele justificative însoțitoare; Prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul acesteia; Legea nr.7/1996 a cadastrului și […]

Prezenta Hotărâre a fost adoptată pentru  reglementarea activității din domeniul comercial, al serviciilor de piaţă, cerinţele necesare în vederea desfăşurării acestor activităţi, procedura de obţinere a avizului program de funcţionare, […]

HOTĂRÂREA nr. 2 / 19.01.2018 Privind aprobarea nomenclatorului actelor necesare pentru desfășurarea activităților comerciale, eliberarea Avizului Orar Program și a Autorizației de funcționare si Avizarea activităților comerciale de pe raza U.A.T al Comunei Fîrliug

Prezenta Hotărâre a fost adoptată pentru  reglementarea activității din domeniul comercial, al serviciilor de piaţă, cerinţele necesare în vederea desfăşurării acestor activităţi, procedura de obţinere a avizului program de funcţionare, […]

Editors' Picks
Latest Headlines