Centru medical

CENTRU DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ FÎRLIUG

În luna iunie 2011 s-a semnat Acordul de parteneriat între ȘCOALA NAȚIONALA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ȘI PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR – BUCUREȘTI, reprezentată prin Manager de Proiect POSDRU: Prof. Univ. Dr. CRISTIAN VLADESCU si Primaria Comunei Fîrliug, jud. Caraş Severin – Primar Jr. Borduz Ion, pentru implementarea proiectului „PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PRIN DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ȘI INSTITUȚIONALE DIN ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA”.

Acest proiect a fost inițiat de către ȘCOALĂ NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ȘI PERFECȚTIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR – BUCUREȘTI, și a fost finanțat de Uniunea Europeană – Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr.6, DMI 6.1 „Pentru o viață mai bună”, și are drept scop reducerea disparităților și inegalităților existente în accesul la servicii medicale primare, îmbunătățirea accesului și calității serviciilor medicale și sociale, pentru populația vulnerabilă, repartizarea judicioasă și perfecționarea pregătirii profesionale a resurselor umane, din rețeaua de Asistență Medicală Comunitară în cele 10 județe din regiunile de dezvoltare VEST și CENTRU.

Obiectivul acestui parteneriat îl constituie asigurarea accesului la servicii de asistență medicală comunitară prin înființarea, dotarea și punerea în funcțiune a unui centru pilot de asistență medicală comunitară, pentru o perioada de 3 ani.

CENTRU DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ FÎRLIUG , funcționează în clădirea Dispensarului Uman Fîrliug , etajul I , de Luni-Vineri , între orele 09,00-13,00


About admin