Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare a județului Caraș-Severin.

R O M A N I A
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL FÎRLIUG

Nr. 337/ 06.03.2014

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, republicată în 2013, a fost elaborat:

– proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare a județului Caraș-Severin.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de hotărâre la sediul Consiliului Local Fîrliug, până în data de 20.03.2014.

NOTĂ: Prezentul anunţ, expunerea de motive, proiectul de hotărâre, și anexa au fost afişate pe site-ul Consiliului Local Fîrliug cât şi la sediul primăriei şi se pot studia la biroul d-lui viceprimar.

PRIMAR

Jr. Borduz Ioan

 

 

 

 

 

 

About admin