Regulament Salubrizare pentru județul Caraș-Severin

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

SECTIUNEA 1 Domeniul de aplicare

ART. 1

(1) Prevederile prezentului Regulament se aplica serviciului public de salubrizare, denumit in continuare Serviciu de salubrizare, al tuturor unitatilor administrativ teritoriale din Judetul Caras Severin, membre al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „INTERCOM DESEURI CARAS SEVERIN” (denumita ADI INTERCOM DESEURI CARAS SEVERIN).

(2) Prezentul Regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea Serviciului de salubrizare, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operatori si utilizatori.

(3) Prevederile prezentului Regulament se aplica la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor si echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmarirea tuturor cerintelor legale specifice in vigoare.

(4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate si de modul in care este organizata gestiunea serviciului de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale ADI INTERCOM DESEURI CARAS SEVERIN, se vor conforma prevederilor prezentului Regulament.

(5) Gestiunea serviciilor de salubrizare se realizeaza in urmatoarele modalitati:

a) gestiune directa;

b) gestiune indirecta sau gestiune delegata.

Pentru municipiul Caransebes (conform Anexei 2) activitatile serviciului de salubrizare prevazute la art.2, lit. a) si b) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor cu modificarile si completarile ulterioare vor fi asigurate prin gestiune directa, iar pentru unitatile administrativ teritoriale aferente Zonei 1 Resita (mai putin municipiul Caransebes), Zonei 2 Bozovici, Zonei 3 Pojejena, Zonei 4 Oravița, Zonei 5 Băile Herculane, si Zonei 6 Otelu Rosu, prin gestiune delegata. Activitatea de sortare a deseurilor municipale (art.2, lit. e) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor cu modificarile si completarile ulterioare) se realizeaza pentru toate unitatile administrativ teritoriale aferente tuturor celor 6 zone prin gestiune delegata. Activitatea de tratare mecano-biologica a deseurilor municipale (art. 2, lit. i) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor cu modificarile si completarile ulterioare) se realizeaza pentru toate unitatile administrativ teritoriale aferente tuturor celor 6 zone prin gestiune delegata. Pentru toate unitatile administrativ teritoriale din judet activitatea de infiintare a depozitului de deseuri si administrarea acestuia (art. 2 lit. j) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor cu modificarile si completarile ulterioare) se asigura prin gestiune delegata. Pentru toate celelalte activitati ale serviciului (art.2, lit. f), g), h)si k) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a…..

click pe link pentru regulamentul complet

Regulament de salubrizare pentru judetul Caras-Severin

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

About admin