Anunt modernizare strazi

 Privind decizia etapei de încadrare

        Comuna  Fîrliug , titular al proiectului ”Modernizare străzi în Comuna Fîrliug , județul Caraș-Severin” anunță publicul interesat  asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Modernizare străzi în Comuna Fîrliug , județul Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în Comuna Fîrliug, județul Caraș-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin , Reșița, str. Petru Maior, nr.73 , în zilele de luni- joi , între orele 08:00-16:30 și vineri , între orele 08:00-14:00 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate  înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de  28.10.2014.

About admin