Hotărârea Consiliului Local Fîrliug nr.3 din 02.02.2015

H O T Ă R Â R E

       Privind desemnarea domnului  consilier  Dragoescu Petrișor ,   ca preşedinte al  şedinţelor consiliului local Fîrliug, judeţul Caraş Severin, din luna februarie 2015 .

Consiliul local Fîrliug, judeţul Caraş Severin, întrunit în şedinţa ordinară din data de  02 februarie  2015.

Având în vedere propunerea făcută de domnul consilier  Augustin Gheorghe , pentru alegerea ca președinte  al ședințelor Consiliului local Fîrliug din luna februarie 2015 a domnului  Dragoescu Petrișor, precum și alegerea de către consilieri, în unanimitate de voturi, a domnului consilier  Dragoescu Petrișor   ca președinte de ședință .

In temeiul prevederilor art.41 si art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,republicată in anul 2007, modificată și completată ulterior.

 H O T Ă R Ă Ş T E :

        Articol unic.  Domnul   consilier  Dragoescu Petrișor ,    se desemnează ca preşedinte a şedinţelor    Consiliului local Fîrliug, judeţul Caraş Severin, din luna februarie  2015 .

 

About admin