Asociatia, GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA scoate la concurs

ANUNT

                Asociatia, GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA , CARAS – TIMIS, cu sediul in Localitatea FIRLIUG,  nr. 80, Judet CARAS SEVERIN, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, pe perioada determinate, in vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala- LEADER, pe teritoriul acoperit de GAL:

  1. Responsabil administrativ/manager Proiect- 1 post pe perioada determinata de timp si pentru norma intreaga de 8 ore/zi;
  2. Responsabil animare si monitorizare – 1 post pe perioada determinate de timp si pentru o norma intreaga de 8 ore/zi.

 

  • Responsabil animare si monitorizare

Scopul general al postului: Responsabil implementare tehnică a activității de  animare a teritoriului  GAL; Asigură îndeplinirea măsurilor obligatorii de informare si publicitate, monitorizare, promovare, comunicare si vizibilitate implementare proiect, diseminarea informatiilor in teritoriul GAL;

Cerinte: cetatenie romana, cetarenia unui stat UE si domiciliul in Romania;

-studii superioare;

– cunoasterea unei limbi straine de circulatie international: de preferat engleza, nivel mediu/avansat;

– operare PC: Word, Excel, alte programe;

– permis de conducere categoria B.

-abilitati foarte bune de comunicare

– permis de conducere categoria B.

  • Manager proiect

Scopul general al postului: – coordoneaza activitatea GAL, atat sub aspectul activitatilor, cat si al resurselor umane si financiare; Asigura derulărea în condiţii optime a activităţilor prevăzute pentru implementarea corectă a Strategiei de Dezvoltare Locală pe teritoriul GAL-ului; Angajeaza asociatia in relatiile cu terti, mentine relatia cu partenerii si beneficiarii, cu scopul de a atinge toate obiectivele propuse.

Cerinte: cetatenie romana, cetatenia unui stat UE si domiciliul in Romania;

-studii  superioare finalizate cu Diplomă universitară in management/ juridic/ administraţie/  inginerie/ ştiinţe economice/ comunicare sau asimilat acestora;

-experienta minima in domeniu managementului organizational, minim 3 ani de zile;

–  Sa aiba cursuri de perfectionare in domeniul managementului;

– Cunostinte limbi straine: engleză, franceza, germana, nivel avansat;

– Operare PC: Word, Excel, alte programe, nivel avansat;

–  Sa detina permis de conducere auto, categoria B;

–  Sa aiba vechime in munca de minimum 3 ani;

– Sa detina abilitati organizatorice, de leadership si de comunicare;

Procedura de recrutare in vederea angajarii, se va desfasura astfel:

-depunerea dosarelor de participare pana in data de 17.05.2017 la sediul galului, pana la orele 12;

-dosarele de participare trebuie sa contina: cerere de inscriere, CV, Copie C.I.; copie ultimele studii  absolvite, cazier judiciar, copie carnet de munca, adeverinta medicala, alte documente relevante pentru candidat;

-in data de 18.05.2017 se va comunica  lista candidatilor selectati pentru interviu si va   fi afisata  la sediul galului pe site-ul primariei FIRLIUG si pe pagina de facebook a galului;

contestatiile se vor depune pana in data de 20.05.2017, orele 12, la sediul GAL-ului;

-proba interviu va avea loc in data de 22.05.2017, orele 11; lista candidatilor recrutati va fi afisata pana la orele 16 la sediul GAL-ului sip e site-ul primariei Firliug.

Relatii suplimentare: persoana de contact: ORAVICEAN NICOLAE, telefon: 0721214962, e-mail: noravicean@yahoo.com

Presedinte GAL , Caras Timis- sociolog, Oravicean Nicolae

About admin