REZULTATELE selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare

COMISIA DE CONCURS                                                                           ANEXA
la Procesul – Verbal nr. 5 /  18.05.2017

 

REZULTATELE

selectării  dosarelor  de înscriere la concursul de recrutare in vederea ocuparii functiilor  profesionale  de Manager Proiect/ G.A.L.  si Responsabil animare -monitorizare, in cadrul Grupului de Actiune Locala- Caras Timis
  

Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia profesionala scoasa la concurs

Rezultatul
selecţiei dosarului

Motivul respingerii
dosarului

1.

Bittermann Bianca Consuela

 Manager Proiect/ G.A.L.

ADMIS

2

Serban Casian Stelian

Responsabil animare monitorizare

ADMIS

Afisat, azi 18.05.2017

Termenul de contestatii este de 20.05.2017, orele 12

COMISIA DE CONCURS

Preşedinte:     ORAVICEAN NICOLAE
Membrii:       SARAOR ELENA ADRIANA

COSTESCU BIANCA ALEXANDRA      

About admin