COMISIA DE CONCURS GAL

COMISIA DE CONCURS                                                                           ANEXA
la Procesul – Verbal nr. 6/  22.05.2017

REZULTATELE

Recrutării  personalului in vederea ocuparii functiilor  profesionale  de Manager Proiect/ G.A.L.  si Responsabil animare -monitorizare, in cadrul Grupului de Actiune Locala- Caras Timis

  

Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia profesionala scoasa la concurs

Rezultatul
selecţiei dosarului

Motivul respingerii
dosarului

1.

Bittermann Bianca Consuela

 Manager Proiect/ G.A.L.

ADMIS

2

Serban Casian Stelian

Responsabil animare monitorizare

ADMIS

Afisat, azi 22.05.2017

COMISIA DE CONCURS

Preşedinte:   ORAVICEAN NICOLAE
Membrii:        SARAOR ELENA ADRIANA

COSTESCU BIANCA ALEXANDRA      

About admin