ANUNȚ

 

Unitatea Administrativ-Teritorială Fîrliug, județul Caraș Severin anunță publicare Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 6,7,8,9,10,11,12 U.A.T. Fîrliug, sat Remetea Pogănici, începând cu data 10.11.2017 – 09.01.2018, pe o perioadă de 60 de zile, care se vor publica la Primăria Fîrliug, conform art.14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Fîrliug și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro).

About admin