Proces Verbal Ședință de îndată din data de 03.01.2018 al Consiliului Local al Comunei Fîrliug

pv.3.ian.2018 (1)

Încheiat astăzi 03.01.2018, ora; 1400 în şedinţa publică de îndată a Consiliului local al Comunei Fîrliug, desfăşurată în sala de şedinţe a Primăriei din localitatea Fîrliug jud.Caraș-Severin.

About Francisc Remus