Proces Verbal Ședință extraordinară din data de 19.01.2018 a Consiliului Local al Comunei Fîrliug

Încheiat astăzi 19.01.2018, ora; 930 în şedinţa publică extraordinară a Consiliului local al Comunei Fîrliug, desfăşurată în sala de şedinţe a Primăriei din localitatea Fîrliug jud.Caraș-Severin.

Convocarea şedinţei extraordinare a fost  efectuată de  domnul Borduz Ioan   – primarul comunei Fîrliug, conform prevederilor art. 39 alin. (1), (3) și (5) din Legea Administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată în 2007, modificată şi completată, prin Dispoziția  primarului cu 6 din 16.01.2018  și adresa de convocare nr. 126/1 /16.01.2018 , prin care Consiliul Local al Comunei Fîrliug  se convoacă în ședința extraordinară de lucru în data de  19.01.2018, ora; 930,în sala de ședințe a Primăriei comunei Fîrliug din localitatea Fîrliug jud.Caraș-Severin, pv.firiug.19.01

About Francisc Remus