Proiect nr. 1 / 03.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Comunei Firliug pe anul 2017

Avand in vedere:

Raportul Financiar Contabil de specialitate întocmitt de dna. Ilona Ana Simona;

Prevederile O.MFP. nr. 3244/19.12.2017 privind aprobarea normelor metodologice de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2017.H.C.L.1

About Francisc Remus