Proiecte realizate

Proiecte realizate

Din anul 2004 până în prezent au fost realizate următoarele proiecte:

-modernizarea Căminului Cultural şi a şcolii cu clasele I-VIII Fîrliug ;
-alimentarea cu energie termică a lăcaşelor de cultură şi cult din unele sate aparţinătoare comunei ;
-alimentarea cu apă a trei sate aparţinătoare comunei ;
-asfaltarea a 7 Km de drum judeţean ;
-asfaltarea a 6,4 km drum comunal ;
-începerea lucrării de construire şi amenajare a unui centru de afaceri agricol în baza unui proiect transfrontalier cu un partener sârb , municipalitatea Alibunar ;
-modernizarea sediului Primăriei si dotarea cu mobilier adecvat şi echipamente IT de ultima generaţie ;
-înfiinţarea unui Punct de Acces Public la Informaţie pentru cetăţenii comunei , dotarea laboratorului şcolii cu echipamente IT racordate la internet prin Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere .

Proiecte în curs de implementare

Misiunea strategiei este dezvoltarea sustenabilă a comunei din punct de vedere regional, cultural, etnic, în scopul creşterii calităţii vieţii cetăţenilor săi la standarde europene, într-un mediu prosper, participativ şi sănătos. Din acest motiv s-au delimitat câteva direcţii de dezvoltare:

  • Crearea unui habitat care să asigure calitatea vieţii, a unui ecosistem sănătos şi a unor facilităţi la standarde europene.
  • Crearea unui mediu economic competitiv şi prosper, care să permită dezvoltarea economică a comunei şi valorificarea eficientă a resurselor locale.
  • Asigurarea unui mediu comunitar, sănătos pentru toate categoriile sociale.
  • Dezvoltarea învăţământului şi al educaţiei, astfel încât acestea să fie capabile să asigure integrarea economică, socială şi culturală a comunei.
  • Dezvoltarea şi diversificarea mediului cultural, valorificarea tradiţiilor locale ale comunei şi conectarea acestora la circuitul regional, naţional şi internaţional.

Pentru fiecare direcţie de dezvoltare, au fost stabilite diferite obiective şi măsurile necesare pentru atingerea acestor obiective.

Obiective şi măsuri

About admin