Proiect de Hotărâre nr. 3 Privind dezlipirea din Cartea Funciară a imobilului LOT 1 aflat în domeniul public al Comunei FÎRLIUG

Având în vedere:

Expunerea de motive la Proiectul de Hotărâre, precum și documentele justificative însoțitoare;

  • Prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul acesteia;
  • Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare,republicată;Importanța dezvoltării economice a zonei prin desfășurarea a diverse activități economice pe raza U.A.T Comuna Fîrliug.   HCL3

 

About Francisc Remus