Proiect de Hotărâre nr. 6 Privind transferul cu titlu gratuit a microbuzului școlar către Școala Gimnazială Fîrliug

Prezentul proiect de hotărâre este inițiat avand in vedere situatia unitatilor scolare aflate pe raza Comunei Fîrliug, care beneficiaza de mijlocele fixe denumite “microbuze pentru transportul scolar”, iar bunurile se află incluse in inventarul si gestiunea UAT Comunei Fîrliug.

Pentru a facilita administrarea nemijlocita a acestora de catre Scoala Gimnaziala Fîrliug, este necesara darea în administrare, in conditiile legii, a unui microbuz .

In conformitate cu prevederile legale incidente, respectiv:

– H.G.nr. 966 /1998 pentru modificarea şi completarealegii  privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;

– Prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata

– Prevederile art.36 alin.2 lit.c) si d), alin.6 lit.a) pct.1) coroborat cu art.121 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HC.L.6

About Francisc Remus