Hotărârea nr. 1 / 03.01.2018 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Comunei Firliug pe anul 2017

Avand in vedere:

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3244/19.12.2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017, cap. V, pct.5.13.3. HCL.1.

About Francisc Remus