HOTĂRÂREA nr. 2 / 19.01.2018 Privind aprobarea nomenclatorului actelor necesare pentru desfășurarea activităților comerciale, eliberarea Avizului Orar Program și a Autorizației de funcționare si Avizarea activităților comerciale de pe raza U.A.T al Comunei Fîrliug

Prezenta Hotărâre a fost adoptată pentru  reglementarea activității din domeniul comercial, al serviciilor de piaţă, cerinţele necesare în vederea desfăşurării acestor activităţi, procedura de obţinere a avizului program de funcţionare, a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.

Prevederile prezentului proiect  se aplică persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, societăţilor comerciale ce desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă inclusiv  activitatea de alimentaţie publică.

HCL2.

About Francisc Remus