HOTĂRÂREA nr. 4 / 19.01.2018 Privind închirierea spațiului situat în sat Valea Mare nr.38 A, în suprafață de 25 mp

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având in vedere prevederile Legii nr. 21 din 10 aprilie 1996 legea concurentei, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) si alin.(2) litera c), alin. (5), litera b) si art.123, alin. (1) si alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;          În vederea atragerii de noi venituri la bugetul local al comunei Fîrliug;
Necesitatea existenței unui magazin alimentar care să asigure locuitorilor satului accesul la cele necesare aprovizionării cu produse alimentare, avînd în vedere gradul ridicat de izolare al satului.

HCL4

About Francisc Remus