HOTĂRÂREA nr. 5 / 19.01.2018 Privind vânzarea spațiului situat în Comuna Fîrliug nr.317, încăperile 4 și 14 în suprafață totala de 16.06 mp cabinet stomatologic

 În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având in vedere prevederile Legii nr. 21 din 10 aprilie 1996 legea concurentei, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;                   În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) si alin.(2) litera c), alin. (5), litera b) si art.123, alin. (1) si alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HCL.5

About Francisc Remus