Proiect de Hotărâre nr. 7 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fîrliug pentru luna Februarie 2018

Ținând seama de situația prezentă :

  • Expirarea mandatului pentru perioada în care domnul consilier Văran Ion Mugurel  a fost desemnat să conducă şedinţele consiliului local .
  • Având în vedere prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, un consilier local poate exercita funcţia de preşedinte de şedinţă cel mult trei luni.

În cadrul şedinţei din această lună, consiliul local trebuie să adopte o hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  consiliului local pentru luna Februarie 2018.

Alegerea va fi efectuată În urma propunerilor făcute de către consilieri locali în cadrul şedinţei ca urmare  a exercitării votului, se va alege preşedintele de şedinţă pentru perioada Februarie 2018.

 

About Francisc Remus