HOTĂRÂREA nr. 9 / 31.01.2018 Privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei FÎRLIUG, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a S.V.S.U. FÎRLIUG

Serviciul voluntar pentru situații de urgență este o structură specializată, cu o dotare specifică care se constituie în subordinea consiliului local, destinat să execute activități de prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență în sectorul de competentă, asigură coordonarea de specialitate a activităților de apărare împotriva incendiilor și de protecție civilă, îndeplinește atribuțiile de prevenire a riscurilor producerii unor situații de urgență, prin activități de îndrumare și control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecințelor situațiilor de urgență și să efectueze acțiuni de ajutor și salvare a oamenilor și a bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situații.

Întrucat serviciul voluntar pentru situații de urgență înființat la nivelul comunei Fîrliug va avea ca principală atribuție gestionarea eventualelor situații de criză ce pot apărea în comună, propun initierea acestui proiect de hotarare privind Regulamentului de organizare și funcționare pentru acest serviciu .

Proiect

Anexe.

About Francisc Remus