Locuitori

Populaţia

Populaţia comunei Fîrliug este împărţită astfel:

Fîrliug
669 

Dezeşti
344
Scăiuş
411
Remetea -Pogănici
260
Duleu
261
Valea-Mare
191

Date demografice:

Etnia Nr. %
Română 2063 91.53
Maghiară 5 0.22
Germană 17 0.75
Ucrainiană 88 3.90
Sârbă 1 0.04
Slovacă 24 1.06
Cehă 19 0.84
Croată 2 0.09

 

Religia Nr %
Ortodoxă 1940 86.07
Romano-catolică 39 1.73
Reformată 1 0.04
Penticostală 23 1.02
Greco-catolică 55 2.44
Baptistă 171 7.59
Adventistă de ziua a Şaptea 14 0.62
Creştină după evangelie 8 0.35
Fără religie 1 0.04
Nedeclarată 2 0.09

POPULAŢIA

Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sex în comuna Fârliug în anul 2006 a fost:

Data statistică
Număr femei Procent din total femei Număr bărbaţi Procent din total bărbaţi Număr total Procent
din total populaţie
0 – 4 ani 35 3,21 46 4,39 81 3,79
5 – 9 ani 45 4,13 48 4,58 93 4,65
10 – 14 ani 32 2,93 59 5,63 91 4,26
15 – 19 ani 36 3,30 44 4,20 80 3,74
20 – 24 ani 55 5,05 44 4,20 99 4,63
25 – 29 ani 63 5,78 61 5,82 124 5,80
30 – 34 ani 49 4,49 60 5,73 109 5,10
35 – 39 ani 48 4,40 72 6,87 120 5,62
40 – 44 ani 43 3,04 49 4,68 92 4,31
45 – 49 ani 60 5,51 60 5,73 120 5,62
50 – 54 ani 69 6,33 62 5,92 131 6,13
55 – 59 ani 97 8,90 91 8,69 188 8,80
60 – 64 ani 82 7,52 79 7,54 161 7,54
65 – 69 ani 110 10,10 73 6,97 183 8,57
70 – 74 ani 92 8,44 81 7,73 173 8,10
75 – 79 ani 87 7,98 66 6,30 153 7,16
80 – 84 ani 59 5,41 39 3,72 98 4,59
85 ani şi peste 27 2,48 13 1,24 40 1,87
TOTAL 1089 100 1047 2136 100

Structura etnică a populaţiei în comuna Fârliug

Data statistică
Valoare (locuitori) Procent din total
Români 1945 91,06
Maghiari 5 0,24
Germani 17 0,79
Sârbi 1 0,04
Rromi 35 1,64
Ucrainieni 77 4,12
Croaţi 2 2,11
Slovaci 24
Cehi        Cehi 19

Structura apartenenţei religioase în comuna Fârliug

Data statistică
Nr. locuitori % din total
Ortodoxă 1816 85,02
Romano – catolică 39 1,83
Reformată 1 0,04
Baptistă 171 8,00
Penticostală 29 1,36
Atei 1 0,04
Nedeclarat 2 0,09
Alte culte 77 3,60

Populaţia inactivă a localităţii Fârliug

Structurare
Bărbaţi % din total bărbaţi Femei % din total femei Total
Pensionari 549 52,44 217 19,93 766
întreţinute de alte persoane 18 1,72 17 1,56 35

Populaţia curent activă pe grupe de ocupaţii

Ocupaţii
Bărbaţi Femei Total
Legislatori, membrii ai executivului şi administraţiei publice 10 1 11
Conducători de unităţi economice/sociale cu cel mult 9 salariaţi 12 3 15
Specialişti în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţii 6 3 8
învăţători 0 7 7
Funcţionari de birou 3 2 5
Funcţionari în servicii cu publicul 5 6 11
Vânzători 2 9 11
Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit 116 69 185
Meseriaşi şi muncitori calificaţi în industria extractivă şi construcţii 15 0 15
Muncitori necalificaţi în servicii şi vânzări 1 11 12

About admin