Regulamentul de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Fîrliug

Regulamentul de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al primarului Comunei Fîrliug, a fost elaborat conform prevederilor Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind Statutul funcționarilor publici, Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduit al funcționarilor publici, Legii nr.477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din instituții și autorități și a altor acte normative specifice în vigoare.

Prevederile Regulamentului de Ordine Interioară vor fi modificate ori de câte ori legislația o impune.Regulamentul se aduce la cunoștiință tuturor compartimentelor, fiecare salariat semnând pentru aducere la cunoștiință și va fi afișat pe site-ul instituției.

Regulament ordine interioara

About Francisc Remus