DISPOZIŢIA Nr.1 / 03.01.2018

disp.nr.1 Covocare sedinta de îndata

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fîrliug în şedinţa de îndată

About Laies Alexandru