DISPOZIŢIA Nr. 47/ 16.03.2018

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fîrliug în şedinţa  extraordinară

Primarul Comunei Fîrliug;

În baza prevederilor art. 39 alin. (1), (3), (6), art. 68, art. 115 (1) lit. a), alin. (2), (5), (6) și art. 117 alin. (1) lit. a), e), f) din Legea Administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată în 2007, modificată și completată

DISPUNE

 Art. 1. Consiliul Local al Comunei Fîrliug se convoacă în ședința  extraordinară de lucru pentru data de 19.03.2018, ora  9,30 care va avea loc în sala de ședință a Primăriei Comunei Fîrliug,  jud.Caraș-Severin , având propusă următoarea:

disp.extra.15.03.2018

 

 

About Francisc Remus