Proiect de Hotărâre nr. 22 / 19.03.2018

HOTĂRÂREA nr. 22 / 19.03.2018

 privind revocarea HCL nr. 18 / 28.02.2018 cu privire la  trecerea din domeniul public al comunei Fîrliug în domeniul privat al comunei Fîrliug  a imobilului ”teren în suprafata de 6.470 mp”, cuprins în Anexa 38  la poziția 17, din H.G. 532/2002 conform CF nr.1,  nr. top 845/a/6.

HCL.22.revocare.hcl

About Francisc Remus