Școala cu clasele I-VIII Fîrliug

Instituții educaționale

Grădiniţa cu Program Normal Fîrliug : 32 preșcolari

Grădiniţa cu Program Normal Scăiuş: 10 preşcolari
Grădiniţa cu Program Normal Remetea-Pogănici: 15 preşcolari
Şcoala cu clasele I – VIII Fîrliug: 96 elevi
Şcoala cu clasele I – IV Scăiuş: 13 elevi
Şcoala cu clasele I – IV Remetea-Pogănici: 13 elevi
Şcoala cu clasele I – IV Duleu: 9 elevi

Director:
Inst. Franți Violeta
Număr profesori: 7
Număr învăţătoare: 2
Număr educatoare: 1

Elevi:128
Preşcolari: 32 (o grupă combinată)
Elevi clasele I – IV: 26 (două clase)
Elevi clasele V – VIII. 70 (4 clase)

în cadrul Şcolii generale Fîrliug funcţionează Cercul Olimpic Miracol.

Ansamblul  ”MLĂDIȚE   FÎRLIUGENE”

Pentru valorificarea pe scară largă și la un nivel superior a valențelor artistice din județul Caraș-Severin  , în aprillie 2009 s-a constituit , pe lângă Școală și Primăria comunei Fîrliug,  ansamblul ”Mlădițe Fîrliugene ”.

Constituit ca o unitate artistică de sine stătătoare , ansamblul ”Mlădițe Fîrliugene”  este compus din dansatori care își pun talentul lor în slujba artei populare  , ducând mai departe ștafeta străvechilor tradiții ale cântecului și jocului popular . Aceștia sunt în mare lor majoritate tineri și tinere de la Școla cu clasele I-VIII din Fîrliug  și școlile din satele aparținătoare . Acești tineri își consacră cu pasiune timpul liber pregătind și prezentând spectacole de înaltă ținută artistică, aducându-și contribuția la punerea în valoare a inestimabilului tezaur al creației populare din județul nostru .

Ansamblul urmărește creșterea gustului publicului pentru spectacolul de folclor , cultivarea interesului pentru această artă , ridicarea nivelului artistic al membrilor săi , precum și reprezentarea intereselor acestora în contextul vieții artistice românești .

În același timp , ansamblul mai urmărește cultivarea dansului popular ca mod de educație și în afara spectacolului , promovând valorile autentice.                Tinerii din ansamblul vin cu talent și dragoste de frumos , folclorul fiind , în credința lor sinceră , ca apa de izvor .

Nepierzând în zadar clipele să se perfecționeze , nu se consideră suficient de pregătiți pentru această nobilă artă , aflată într-o continuă și febrilă îmbogățire și cu experiența pe care o dobândesc , trudesc să pună o piatră la temelia templului dansului , a sanctuarului său .

 

 

About admin