Proces Verbal Ședință ordinară din data de 28.02.2018

Încheiat astăzi 28.02.2018, ora; 930 în şedinţa publică de îndată a Consiliului local al Comunei Fîrliug, desfăşurată în sala de şedinţe a Primăriei din localitatea Fîrliug jud.C-S.

Convocarea şedinţei de lucru a fost efectuată la cererea   domnului Borduz Ioan   – primarul comunei Fîrliug, Conform prevederilor art. 39 alin. (1), (3) și (5) din Legea Administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată în 2007, modificată şi completată, prin Dispoziția  nr.46 / 27.02.2018  și mesaj telefonic și adresa de convocare, prin care Consiliul Local al Comunei Fîrliug  se convoacă în ședința ordinară de lucru în data de 28.02.2018, ora; 830,în sala de ședințe a Primăriei comunei Fîrliug din localitatea Fîrliug jud.Caraș-Severin

pv..28.02

About Francisc Remus