Concesionare prin licitaţie publică a imobilului ”teren în suprafata de 20.000 mp carieră de piatră” identificat prin CF.33956 Duleu

Calendar.Duleu

Licitatie Duleu

Avand  in  vedere :  

Necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2018 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, în vederea finantarii proiectelor aflate in derulare si pentru ca sursele bugetului local  sa satisfaca intr-o proportie cat mai mare nevoile actuale ale cetatenilor comunei Fîrliug, dar si cerintele Uniunii Europene, necesitând mentinerea surselor actuale ale bugetului local, atragerea de noi surse  extrabugetare, precum si valorificarea judicioasa si eficienta a patrimoniului comunei Fîrliug.

About Francisc Remus