HCL. nr. 34 Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna Mai 2018

HCL.34.Alegere.președinte ședință

Având în vedere prevederile legale menționate în Proiectul de Hotărâre, precum și documentele justificative însoțitoare;

  • Proiectul prezentei hotărâri;
  • Raportul secretarului comunei Fîrliug la proiectul prezentei hotărâri;
  • Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Fîrliug la proiectul prezentei hotărâri;

Ținând seama de situația prezentă :

  • Expirarea mandatului pentru perioada în care domnul consilier Cioloca Florin a fost desemnat să conducă şedinţele consiliului local .
  • În cadrul şedinţei din această lună, consiliul local trebuie să adopte o hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  consiliului local pentru o perioadă de 1 lună.

Alegerea va fi efectuată În urma propunerilor făcute de către consilieri locali în cadrul şedinţei ca urmare  a exercitării votului, se va alege preşedintele de şedinţă pentru luna Mai 2018.

Față de cele prezentate mai sus, a fost inițiat proiectul de hotărâre alăturat, supus spre aprobarea Dvs

PRIMAR

Jr.BORDUZ Ioan

    Fîrliug

23.04. 2018

About Francisc Remus