Aparatul de Specialitate al primarului

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Funcții Publice de Conducere

Primar        Jr. BORDUZ IOAN     Ales Local

Viceprimar      MARCU PETRU                     Ales Local

Secretar     Jr. GAL FRANCISC REMUS    Secretar

Funcții Publici de Execuție

Compartiment contabilitate              Ec. d.na Ilona Ana Simona,

Compartiment Impozite şi Taxe             d.na Cioloca Emilia, 

Compartiment Stare Civilă              ing. d.na Sîrbi Vergina,

Asistenţă Socială                                     d.na Sărăor Adriana, 

Personal Contractual

Casier                                          d.na Pălean Elena Mărioara,

Compartiment Agricol            d.na Poamă Mariana,

Registratură                               dl. Laieş Alexandru Ionel,

Guard                                          d.na Truţan Maria,

Paznic                                         dl. Dragoescu Ionel Mirel,

Pompe                                        dl. Popovici Petru Gelu,

Paznic                                         dl. Rusu Nicolae Dănuţ,   

Șofer microbuz şcolar             dl. Gurici Alin, 

Referent Cultură                      dl. Leca Ciprian Nicolae,                                                                                                                                           

Serviciul Voluntariat  S.U.     dl. Groza Ioan,

 

About Francisc Remus