Primar

disp.nr.1 Covocare sedinta de îndataJr. Borduz Ioan

DISPOZIŢIA Nr.1 / 03.01.2018

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fîrliug în şedinţa de îndată

Primarul Comunei Fîrliug;

În baza prevederilor art. 39 alin. (1), (3), (6), art. 68, art. 115 (1) lit. a), alin. (2), (5), (6) și art. 117 alin. (1) lit. a), e), f) din Legea Administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată în 2007, modificată și completată

DISPUNE

 Art. 1. Consiliul Local al Comunei Fîrliug se convoacă în ședința de îndată de lucru pentru data de 03.01.2018, ora  14, care va avea loc în sala de ședință a Primăriei Comunei Fîrliug,  jud.Caraș-Severin.

 

About the Author