Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Hotarari de consiliu (2019)

27/07/2019 HOTĂRÂREA nr. 51 / 25.07.2019 Privind Trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al dreptului de proprietate al imobilului identificat prin nr. cadastral 34345 situat în satul Dezești aparţinând domeniului public al comunei Fârliu

25/07/2019 HOTĂRÂREA nr. 50 / 25.07.2019 Privind Trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al dreptului de proprietate al imobilului identificat prin C.F. nr.34385, nr. cadastral 34385 situat în satul Dezești aparţinând domeniului public al c

25/07/2019 HOTĂRÂREA nr. 49 / 25.07.2019 Privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de primă intabulare al imobilului identificat prin nr. cadastral 34499 intravilan nr. top 486/1/a/1/3/1 pășune, situat în satul Fârliug aparţinând domeniului public a

25/07/2019 HOTĂRÂREA nr. 48 / 25.07.2019 Privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de intabulare al imobilului identificat prin nr. cadastral 34345 situat în satul Dezești aparţinând domeniului public al comunei Fârliug, jud. Caraș-Severi

25/07/2019 HOTĂRÂREA nr. 47 / 25.07.2019 Privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de intabulare al imobilului identificat prin nr. cadastral 34385 situat în satul Dezești aparţinând domeniului public al comunei Fârliug, jud. Caraș-Severi

25/07/2019 HOTĂRÂREA nr. 46 / 25.07.2019 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fârliug pentru luna AUGUST 2019

28/06/2019 HCL nr.40, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fârliug pentru luna IULIE 2019

28/06/2019 HCL nr. 41, privind aprobarea, pentru anul 2019 a numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă la nivelul comunei Fârliug, jud. C-S,