Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Hotarari de consiliu (2018)

11/12/2018 Hotărârea nr. 83 / 11.12.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

28/11/2018 Hotărârea nr. 82 / 28.11.2018 privind Organigrama și Statul de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei Fîrliug și Aparatului Permanent ale Consiliului Local al comunei Fîrliug

28/11/2018 Hotărârea nr. 81 / 28.11.2018 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului MARCOVICI DOREL ILIE și vacantarea postului de consilier local deținut de acesta

28/11/2018 Hotărârea nr. 80 / 28.11.2018 privind desemnarea viceprimarului comunei Fîrliug, d.l. Marcu Petru ca persoană responsabilă cu implementarea proiectului ”Achiziție utilaj de către U.A.T Fîrliug”

28/11/2018 Hotărârea nr. 79 / 28.11.2018 privind acordarea unui mandat general primarului comunei Fîrliug în vederea reprezentării Consiliului Local al comunei Fîrliug în fața instanțelor judecătorești

28/11/2018 Hotărârea nr. 78 / 28.11.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

28/11/2018 Hotărârea nr. 77 / 28.11.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fîrliug pentru luna Decembrie 2018

31/10/2018 Hotărârea nr. 76 / 31.10.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a terenului în suprafaţă de 6470 m.p. extravilan identificat prin CF. nr.34255

31/10/2018 Hotărârea nr. 75 / 31.10.2018 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare al imobilului identificat prin CF. nr. 34245 situat în Remetea Pogănici

31/10/2018 Hotărârea nr. 74 / 31.10.2018 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare al imobilului identificat prin CF.nr.34244 situat în satul Valea Mare

31/10/2018 Hotărârea nr. 73 / 31.10.2018 privind rezilierea contractului de concesiune cu nr. 1878/ 24.12.2014,

31/10/2018 Hotărârea nr. 72 / 31.10.2018 privind rezilierea contractului Asociere în participație nr.1995/25.11.2015. cu SC Sebacip Prod SRL Anexa nr.1 la HCL 51 /19.11.2015

31/10/2018 Hotărârea nr. 71 / 31.10.2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30.09.2018

31/10/2018 Hotărârea nr. 70 / 31.10.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fîrliug pentru luna Noiembrie 2018