Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Prezență Comisii 09.01.2020

09 ianuarie 2020

PREZENȚĂ ȘEDINȚĂ COMISII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL FÂRLIUG DIN DATA DE JOI 09.01.2020

             În conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019, Art.212 alin.(3) coroborat cu Art. 221 potrivit căruia ”Participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie,”Consilierii locali, precum şi viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările consiliului local, sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute strict, fapt pentru care

-        ”prezenta consilierilor la ședințe este obligatorie, absența poate fi motivată doar în anumite cazuri”.