Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Prezență Consilieri la Ședința din 30.01.2020

30 ianuarie 2020

       PREZENȚĂ ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL DIN DATA DE 30.01.2020

    În conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019, Art.212 alin.(3) coroborat cu Art. 221 potrivit căruia ”Participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie,”Consilierii locali, precum şi viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările consiliului local, sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute strict, fapt pentru care.

-        ”prezenta consilierilor la ședințe este obligatorie, absența poate fi motivată doar în anumite cazuri”.