Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Proces Verbal Ședință din data de 30.01.2020

30 ianuarie 2020

NR. 301 /  30.01.2020       Proces Verbal Ședință din data de 30.01.2020

         Încheiat astăzi 30.01.2019,ora; 11.00 în şedinţa publică Ordinară a Consiliului local al Comunei Fârliug.Convocarea şedinţei a fost efectuată la cererea domnului Borduz Ioan - primarul comunei Fârliug, prin Dispoziția nr. 14 din data de 22.01.2020 și mesaj telefonic, prin care Consiliul Local al Comunei Fârliug se convocă în ședința de lucru de Extraordinară în data de 30.01.2020, ora; 10.00, în sala de ședințe a primăriei comunei Fârliug, jud.C-S, având propusă următoarea  :

      Preşedintele de ședință, anunță că sunt prezenţi 10 (zece)  consilieri locali,  participă de drept secretarul comunei. De asemenea este prezent și dl. Leca Ciprian.

Lipsește motivat dl consilier: BEG DĂNUȚ NICUȘOR;