Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Proces Verbal Ședință Extraordinară din data de 10.01.2020

10 ianuarie 2020

NR. 57 /  10.01.2020                              

  

                                             Proces Verbal Ședință din data de 10.01.2020

 

 

        Încheiat astăzi 10.01.2019,ora; 1000 în şedinţa publică Extraordinară a Consiliului local al Comunei Fârliug.Convocarea şedinţei a fost efectuată la cererea domnului Borduz Ioan - primarul comunei Fârliug, prin Dispoziția nr. 2 din data de 07.01.2020 și mesaj telefonic, prin care Consiliul Local al Comunei Fârliug se convocă în ședința de lucru de Extraordinară în data de 10.01.2020, ora; 1000, în sala de ședințe a primăriei comunei Fârliug, jud.C-S, având propusă următoarea  :

----------------------------------------------------------------------------

Dl. consilier  BULGAR PETRU,  președintele de ședință, declară sedința închisă.

 

          Președinte de Ședință:                                                                                  Secretar

           BULGAR PETRU                                                                   GAL Francisc Remus