Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19 Privind aprobarea a 30 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă la nivelul comunei Fârliug, jud. C-S,

24 martie 2020

                                     PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19

Privind aprobarea a 30 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă la nivelul comunei Fârliug, jud. C-S,

       

  Primarul comunei Fârliug, dl Jr. Borduz Ioan, propune Consiliului Local al Comunei Fârliug, întrunit în ședința de lucru Ordinară în data de 31.03.2020 fiind prezenți ____consilieri locali;