Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 20 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Fârliug

24 martie 2020

                                  PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 20

           Privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Fârliug şi serviciilor publice de interes local

          Consiliul Local al Comunei Fârliug, întrunit în ședința de lucru Ordinară în data de 31.03.2020, fiind prezenți __ (_____) consilieri locali;