Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR .21 Privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Fârliug, Nr. 84 / 24.03.2020 Cu privire la rectificarea bugetului local pe luna Martie anul 2020

24 martie 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 21

        Privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Fârliug, Nr. 84 / 24.03.2020 Cu privire la rectificarea bugetului local pe luna Martie anul 2020

        Primarul comunei Fârliug, dl Jr. Borduz Ioan, propune Consiliul Local al Comunei Fârliug, întrunit în ședința Ordinară în data de 31.03.2020, fiind prezenți _____consilieri locali;