Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1 Privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Fârliug nr. 1 / 07.01.2020

07 ianuarie 2020

  PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1

         Privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Fârliug  nr. 1 / 07.01.2020 cu privire la acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2019 în sumă de 362.788,60 bani, din excedentul anilor precedenți

        Primarul comunei Fârliug, dl Jr. Borduz Ioan, propune Consiliul Local al Comunei Fârliug, întrunit în ședința Extraordinară în data de 10.01.2020, fiind prezenți _____consilieri locali;