Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.14 Privind aprobarea închirierii imobilului cu denumirea ” Carieră de Piatră” în suprafață de 20.000 mp. identificat prin CF nr. 34618 aflat în domeniul privat al comunei Fârliug

16 martie 2020

                 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.14

 

Privind aprobarea închirierii imobilului cu denumirea ” Carieră de Piatră” în  suprafață de 20.000 mp. identificat prin CF nr. 34618 aflat în domeniul privat al comunei Fârliug

 

  Primarul comunei Fârliug, dl Jr. Borduz Ioan, propune Consiliului Local al Comunei Fârliug, întrunit în ședința Extraordinară în data de 20.03.2020, fiind prezenți _____consilieri locali;