Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.16 Privind aprobarea documentației tehnice și executarea lucrărilor pentru obiectivul ”Modernizare Sistem de Iluminat Public în Comuna Fârliug ”.

16 martie 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.16

Privind aprobarea documentației tehnice și executarea lucrărilor pentru obiectivul

”Modernizare Sistem de Iluminat Public în Comuna Fârliug ”.

 

    Primarul comunei Fârliug, Jr. BORDUZ Ioan, propune Consiliului Local al Comunei Fârliug județul Caraș-Severin, întrunit în ședința de lucru extraordinară, prezentul proiect,