Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.17 Privind numirea persoanei responsabile cu organizarea și funcționarea serviciului public de gospodărie comunală - pe o perioada determinată de 1 an

16 martie 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.17

Privind numirea persoanei responsabile cu organizarea și funcționarea serviciului public de gospodărie comunală - pe o perioada determinată de 1 an - până la organizarea concursului de ocupare a funcţiei de şef serviciu a serviciului public de gospodărie comunală Fârliug”

    Primarul comunei Fârliug, Jr. BORDUZ Ioan, propune Consiliului Local al Comunei Fârliug județul Caraș-Severin, întrunit în ședința de lucru extraordinară, prezentul proiect,