Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 10 / 15.01.2020

DISPOZIŢIA Nr. 10  / 15.01.2020

 

Privind încetarea plății indemnizației lunare pentru d-nul Stiopoane Ioan, persoană cu handicap grav, domicilată  în Comuna Fârliug, sat Fârliug, nr.___, jud. Caraș-Severin