Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 11 / 16.01.2020

DISPOZIŢIA Nr. 11  / 16.01.2020

Privind desemnarea persoanei  responsabile achizitii publice în cadrul U.A.T. Comuna Fârliug, pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor așa cum sunt

prevazute de legislația privind achizitiile publice