Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 12 / 16.01.2020

DISPOZIŢIA Nr. 12  / 16.01.2020

 

Modificare cuantum indemnizație lunară pentru persoanele beneficiare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap