Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 13 / 21.01.2020

DISPOZIŢIA Nr. 13 / 21.01.2020

 

Privind desemnarea persoanei responsabile cu activitatea de arhivă la nivelul

U.A.T Comuna Fârliug