Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 16 / 23.01.2020

DISPOZIŢIA Nr. 16 / 23.01.2020

 

Privind împuternicirea d.nei IPATE ANA,  persoană împuternicită cu atribuţii financiar-contabile, cu atribuţii specifice financiar-contabile, să efectueze prin conturile noastre –de disponibilităţi, încasări şi plăţi, deschise la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin Trezorerie - diverse operațiuni